Share
Go down
avatar
Admin
จำนวนข้อความ : 15
Join date : 09/04/2018
ดูข้อมูลส่วนตัวhttp://mat-thai.thai-forum.net

โครงการอุ่นใจเมื่อใกล้แพทยสมาคมฯ

on Thu Apr 12, 2018 4:10 pm
(Patient Supporting Group : PSG)
เป็นโครงการ ที่แพทยสมาคมฯ จะสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง ชมรมผู้ป่วย กลุ่มโรค
เบื้องต้น 8 กลุ่ม เช่นผู้ป่วย โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคปอด โรคสมองเสื่อม โรค
เข่าเสื่อม ฯลฯ เพื่อที่จะให้ความรู้แก่ผู้ป่วย และจะมีการถอดบทเรียนที่ได้จากการ
ตั้งชมรม หรือกลุ่ม เพื่อประโยชน์ในด้านการศึกษาในรูปแบบสื่อประเภทต่างๆ


แพทย์หญิงนาฎ ฟองสมุทร
ขึ้นไปข้างบน
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ